เวย์หา ในโรงเรียน

เรายินดี หากท่านมีความสนใจในสิ่งที่เราทำ และต้องการให้เราไปจัดกิจกรรมให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบัน หรือองค์กรของท่าน

1
โรงเรียน
1
คน

โรงเรียนที่เราไป

เราถนัดในการจัดกิจกรรมกับเด็กมัธยม สิ่งที่เราทำได้มี จัดกิจกรรมค้นหาตัวเอง การแนะแนวคณะ แนะแนวอาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆ

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
(นครปฐม)

โรงเรียนมักกะสันพิทยาคม

โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (คลองเตย)