Lets Connect!

ติดต่อเราได้ หากท่านมีความสนใจในสิ่งที่เราทำ และต้องการให้เราไปจัดกิจกรรมให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันของท่าน

5

โรงเรียน

351

นักเรียน

โรงเรียนที่เราไป


เราถนัดในการจัดกิจกรรมกับเด็กมัธยม สิ่งที่เราทำได้มี จัดกิจกรรมค้นหาตัวเอง การแนะแนวคณะ แนะแนวอาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆ

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

จัดกิจกรรมให้กับน้องๆม. ปลาย เพื่อค้นหาศักยภาพดีๆในตัวเอง และมีการตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อออกแบบเส้นทางสู่คณะในฝัน

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา (นครปฐม)

จัดกิจกรรมให้น้องๆ ม. 1-3 เพื่อให้เค้าได้ค้นหาความเก่ง ผ่านกิจกรรมวนฐาน (Rally) โดยแปลงกิจกรรมมาจากหลักพหุปัญญา และแนะนำโอกาสการเรียนต่อ ทั้งระดับ ม.ปลาย ปวช. และระดับป.ตรี ที่น้องไม่เคยรู้มาก่อน น้องจะได้ไม่ต้องออกจากการศึกษาเพื่อไปทำงาน

โรงเรียนมักกะสันพิทยาคม

จัดกิจกรรมให้น้องๆ ม. 5 เพื่อให้เค้าได้ค้นหาศักยภาพ พร้อมตอบคำถาม เชิงแนะแนว แนวทางการเลือกคณะต่างๆ ที่น้องสนใจ

โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (คลองเตย)

จัดกิจกรรมให้กับน้องๆม. ต้น เป็นกิจกรรมสนุกๆ และเพิ่มพลังบวกให้น้องๆ พร้อมแถมด้วยแนะนำอาชีพใหม่ๆ ของอนาคต ให้น้องได้รู้จัก

โรงเรียนเลยพิทยาคม

ค่าย 2 วันกับน้องๆม. ปลาย มีทั้งกิจกรรมวนฐาน (Rally) โดยใช้หลักทางพหุปัญญา ให้น้องได้ค้นหาความถนัดทั้ง 8 ด้านของตัวเอง และอีกวันจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนวคณะและอาชีพสำหรับน้องๆ โดยจะพาน้องๆทำกิจกรรมผ่าน Workshop และมีบรรยายแทรกเล็กน้อยตอนสรุป