เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน เพียงแค่ค้นหาให้เจอ…แล้วพัฒนาต่อในแบบที่เค้าเป็น

ผู้ก่อตั้ง เวย์หา

"เวย์หา" เกิดขึ้นได้ยังไง

จุดเริ่มต้น

ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 พวกเราได้คลุกคลีอยู่กับปัญหาการศึกษา โดยมุ่งเป้าที่ปัญหาการแนะแนว การเลือกคณะ โดยเราอยากแก้ปัญหาเด็กซิ่วและคนที่ไม่มีความสุขกับงาน เราต้องการให้เด็กไทยได้เรียนในคณะที่ชอบ จบไปได้ทำงานที่มีความสุข โดยตลอดเวลาสามปี มีเด็กที่เราได้ช่วยแนะแนวทางกว่า 1000 คน

จุดเปลี่ยน

เมื่อเราได้รู้จักเด็กเยอะขึ้น เรายิ่งพบว่าปัญหาที่เด็กไทยสมัยนี้เจอ แต่ละคนเจอปัญหาหนักเบาแตกต่างกัน ทั้งที่มาจากเพื่อน ครู แม้กระทั่งพ่อแม่ เราจึงคิดว่าการแนะแนวอย่างเดียวไม่เพียงพอ

ก่อตั้ง "เวย์หา"

เด็กไทยหลายคน ถูกคนรอบข้างตัดสิน ว่าเป็นคนไม่เก่งเพราะเกรดไม่ดี ขาดความมั่นใจในตัวเองว่าโตไปจะทำอะไรได้ หรือบางทีก็ถูกที่บ้านบังคับว่าโตไปต้องเรียนอะไร ทำงานอะไร

เราจึงสร้าง “เวย์หา” ขึ้นมา เพื่อจัดโครงการให้เด็กไทยได้มาค้นหาศักยภาพในตัวเอง รู้ถึงความชอบและความถนัด พร้อมให้ทัศนคติ วิธีคิดและวิธีทำ ที่เปรียบเหมือน “อาวุธ” ให้เค้ากลับไป “เลือก” เส้นทางชีวิตของเค้าได้ด้วยตัวเอง

W A Y H A

เกี่ยวกับเรา

สิ่งที่เราทำ

เราคือกลุ่มคนที่คลุกคลีกับเด็กมัธยมและเข้าใจพวกเค้า เราถนัดในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเค้าได้เป็นตัวของตัวเอง เราคือผู้รับฟังที่ดี และให้ความสำคัญกับความสนุก เพราะเราเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เมื่อพวกเขาสนุก

เราไม่ใช่ครู เราคือพี่ คือเพื่อน
เราจัดค่าย
เราจัด workshop ได้หลายหัวข้อ
เราถนัดด้านการแนะแนวและค้นหาตัวเอง
เราจัด workshop พัฒนาทักษะก็ได้
เราเก่งเรื่องสร้างแรงบันดาลใจและปลดล็อคเด็ก
และเรายินดีไปจัดให้โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กร ของท่าน หากท่านสนใจ

สิ่งที่เราไม่ทำ

คือ การตัดสินเด็ก การบังคับเด็ก และการให้คำตอบเด็ก เราคือคนที่ให้คำแนะนำและแนวทางเท่านั้น หากต้องการให้เราตีกรอบหรือยัดเยียดคำตอบให้เด็ก เราไม่ทำ

สิ่งที่เราถนัดคือการจัดกิจกรรมและให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเรา ดังนั้นหากต้องการให้เราไปพูดคนเดียวแล้วให้เด็กนั่งจดเพื่อทำรายงานส่ง เราอาจไม่เหมาะ

เราถนัดเรื่องการปรับความเข้าใจระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ แต่ต้องสำหรับกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายเต็มใจคุยกับเรา ไม่ได้มาจากการถูกบังคับ

ทีมก่อตั้ง

Niruch (Aye)

Co-founder

 • ประสบการณ์การจัดกิจกรรมเชิงแนะแนวและให้คำปรึกษาให้กับนักเรียนมัธยมกว่า 5 ปี
 • ติด 1 ใน 100 ตัวแทนของ กทม. ในการเข้าร่วมงาน One Young World 2015 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
 • ผ่านการเข้าร่วมโครงการ School of Changemaker
 • ผ่านการเข้าร่วมโครงการ TRUE Incube
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนากิจกรรม
 •  หลักสูตร Principle of Life Coaching จาก Thailand Coaching Acadamy
 • หลักสูตร Certified Life Coach จาก Thailand Coaching Acadamy
 • หลักสูตร Professional Certified Life Coach จาก Thailand Coaching Acadamy
 • หลักสูตร Practitioner Training in Neuro-Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Acadamy
 • Certified Train the Trainer Program : Points of You Thailand

Warapol (Top)

Co-founder

 • อาจารย์พิเศษสอน Film Production
 • วิทยากรจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
 • วิทยากรจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ขยายผลสู่โรงเรียนริมคลองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
 • ที่ปรึกษา โครงงาน แผนที่มลพิษทางน้ำ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ และประเมินผลทางการศึกษา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนากิจกรรม
 •  หลักสูตร Principle of Life Coaching จาก Thailand Coaching Acadamy
 • หลักสูตร Certified Life Coach จาก Thailand Coaching Acadamy
 • หลักสูตร Professional Certified Life Coach จาก Thailand Coaching Acadamy
 • หลักสูตร Practitioner Training in Neuro-Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Acadamy

ผลงานที่เคยได้

Zoom Lab

1 ใน 4 ทีมที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนจากโครงการ Zoom Lab: Social Innovation Workshop แปลงฝัน เป็นพลัง เปลี่ยนสังคม

Banpu Champions for Change 8

20 ทีมสุดท้าย โครงการประกวดธุรกิจเพื่อสังคม Banpu Champions for Change 8