Stand for YOUTH

“เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน เพียงแค่ค้นหาให้เจอ…แล้วพัฒนาต่อในแบบที่เค้าเป็น”

ระบบการศึกษา ตัดสินความเก่งของเด็กแบบผิวเผิน เหมือนจับสัตว์แต่ละชนิด

มาวิ่งแข่งกัน

“เวย์หา” คือใคร

  • เราคือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาการศึกษา
  • เราจัดค่าย จัดกิจกรรมให้เด็กไทย ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เด็กๆต้องเจอ
  • เราทำสื่อ ทำเนื้อหาเพื่อเด็กไทย

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กไทย

จากการที่เราได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงการศึกษา ได้พบเจอเด็กหลายพันคน และได้เจอกับสารพัด “ปัญหา” ของพวกเขา โดยเราเน้นที่ปัญหาการโดนสังคมตัดสิน เด็กสับสนไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไร โตไปจะเข้าคณะอะไรหรือทำงานอะไรดี อะไรคือ “งานที่มั่นคง” และอีกหลายปัญหา ที่เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทย ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ จะอีกกี่ปีก็ยังคงไม่ถูกแก้ไข

นั่นคือที่มาของ “เวย์หา”

โครงการที่เราทำ

ปัจจุบัน เราจัดโครงการไปแล้ว 4 โครงการ และกำลังดำเนินโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

โดยโครงการต่างๆของเราจะเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Activity-Based Learning) เพราะเราเชื่อว่าการได้ลงมือทำ การได้ลองผิดลองถูก การได้แก้ปัญหา จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และมีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจำ

ติดต่อเรา

Phone : 097 050 6950

Phone : 064 147 2888

LINE ID : @wayha (มี@)

Email : contact@wayha.co

Follow Us