พื้นที่...เด็กๆ | งานนี้จัดขึ้นเพื่อเด็ก

เสียงเด็กไทยมันเบานะ เราไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เด็กไทยได้พูดเท่าไร

Child's Space พื้นที่...เด็กๆ

พื้นที่...เด็กๆ คืออะไร

พื้นที่…เด็กๆ คือโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กไทย ได้มาพูด ได้มาแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และมุมมองเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทย

พื้นที่…เด็กๆ คือพื้นที่ปลอดภัยพอที่เด็กทุกคนจะได้พูดและระบายทุกอย่างที่พูดที่อื่นไม่ได้ และสามารถพูดออกมาโดยไม่มีใครมาตัดสิน

Child's Space พื้นที่...เด็กๆ

ทำไมต้องจัด พื้นที่...เด็กๆ

ในชีวิตประจำวันของเด็กไทย ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่ที่รับฟังเค้าเท่าไร มีหลายเรื่องที่เด็กอยากพูดแต่ไม่กล้าพูดออกไป และก็มีหลายครั้งที่เด็กพูดความคิดตัวเองออกไป แต่กลับถูกผู้ใหญ่ปฏิเสธด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่า “เป็นเด็กจะไปรู้เรื่องอะไร”

เด็กคือคนสำคัญ เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กคือคนสำคัญที่สุดในระบบการศึกษา แต่เรากลับไม่มีพื้นที่ ที่ให้เสียงเหล่านี้ของเด็กได้ตะโกนออกมา ไม่มีพื้นที่ ที่คนจะมาฟังความคิด ความรู้สึกของเด็ก

พื้นที่…เด็กๆ จึงเกิดขึ้น เพื่อให้เด็กไทยได้มาพูดความคิด ความรู้สึก ที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะต่อการศึกษาไทย

พื้นที่นี้ เสียงของเด็กจะดังกว่าที่เคยเป็นมา

มีอะไรใน "พื้นที่...เด็กๆ" บ้าง

TALK

ช่วงเช้าจะเป็นช่วง TALK และคนที่ขึ้นมาพูดก็คือ น้องๆที่ได้รับการคัดเลือกจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ งานนี้เสียงของน้องจะมีค่า และทุกๆคนสามารถขึ้นมาพูดได้ ไม่ว่าจะเป็นคนพูดเก่งหรือไม่ เพราะเราไม่ใช่เวทีประกวดการพูด

SHARE

ช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ในประเด็นต่างๆที่น้องสนใจ เช่น ปัญหาการศึกษาไทย การโดนสังคมตัดสินหรือตีกรอบ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่องครอบครัว โรคซึมเศร้า เป็นต้น

WORKSHOP

ของแถมพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น กับกิจกรรมค้นหาตัวเองเบื้องต้น ที่จะช่วยให้น้องได้รู้จักตัวเองมากขึ้น

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

Child's Space พื้นที่...เด็กๆ
Child's Space พื้นที่...เด็กๆ
Child's Space พื้นที่...เด็กๆ
Child's Space พื้นที่...เด็กๆ
Child's Space พื้นที่...เด็กๆ
Child's Space พื้นที่...เด็กๆ
Child's Space พื้นที่...เด็กๆ
Child's Space พื้นที่...เด็กๆ

พื้นที่...เด็กๆ จะกลับมาอีกครั้ง

สนับสนุนสถานที่ TRUE Innovation Center @Siam ซอย 3